Bolin Communications

Personligare rådgivning inom

Public Affairs och PR

Därför är Public Affairs (PA) affärskritiskt

Alla företag och organisationer påverkas av beslut som fattas inom ramen för offentlig förvaltning. Det kan handla om allt ifrån lagstiftningar, regeringsbeslut, policy- och inriktningsdokument på nationell nivå till myndighetsbeslut och beslut som fattas på regional och kommunal nivå. Inte minst påverkar Europeiska unionen (EU) och de regelverk som beslutas om där de flesta marknader i Sverige.

Public Affairs syftar till att främja din relation till och utbilda politiker och beslutsfattare. Detta ger i sin tur möjligheter att kunna påverka beslut och politikens inriktning med målet att skapa så optimala förutsättningar som möjligt för din verksamhet.

Genom att delta i debatten, bygga förtroendefulla relationer och engagera dig i samhällsförändringen får du också inflytande.  

För att vara framgångsrik inom Public Affairs behöver du förstå det politiska landskapet, hur beslutsprocesserna ser ut, ha ett stort personligt nätverk och veta var makten ligger. 

Vårt erbjudande inom PA

Bolin Communications har mångårig erfarenhet av arbete både på myndigheter, i Regeringskansliet, i industrin och som rådgivare. Vi kan därför erbjuda dig spetskompetens och vägledning i frågor som rör kontakter med politik och myndigheter, hur du bäst ökar sin synlighet på samhällsarenan och hur man får upp sina frågor på agendan och påverkar utformningen och genomslaget av politiken, både i Sverige och EU.

Det kan handla om allt från att skapa kontaktprogram, driva projekt i specifika frågor, vägleda i beslutsprocesser, bidra till debatt och opinion, göra spelplans- och omvärldsanalyser, ta fram vitböcker, budskapspositioner och underlag till att etablera nyhetsbrev och att arrangera seminarier och rundabordssamtal för att nå relevanta målgrupper, exempelvis under Almedalsveckan.

Vi har erfarenhet från att ha bistått aktörer på en rad olika marknader och sektorer inom framför allt tech/telekom, media och energi.

PR - för ökad synlighet och som verktyg i PA-arbetet

Public Relations (PR) handlar i grunden om att bygga relationer och öka din synlighet gentemot dina målgrupper. Du kanske vill öka din varumärkeskännedom, profilera dig i vissa frågor eller driva opinion?  Vi på Bolin Communications har mångårig erfarenhet av att hjälpa våra kunder att nå ut i media. Vi gör det tack vare våra etablerade relationer med journalister (nationellt och lokalt), vi hittar vinklar och nyheter som gör er intressanta för media, vi stöttar er vid behov av kriskommunikation, vi bygger och mediatränar talespersoner och hittar möjligheter för er att kommentera nyheter i media som kopplar till er verksamhet samt mediabevakar. 

PR är i synnerhet ett effektivt verktyg för att nå ut och få gehör i ert Public Affairs-arbete. 

Välkommen att kontakta oss!

jacob.bolin@bolincom.se

+46 73 803 99 69